Siirry sisältöön

TYPY-hanke

Toimialarajat ylittävä pkyritysten yhteiskehittäminen Pieksämäen seudulla 2016 - 2017

VMK valmennus toteutti Pieksämäen seudulla 2016 - 2017 uutta luovan ja yritysten väliseen yhteiskehittämiseen perustuvan kehittämishankkeen.

Tavoitteena oli

luoda verkostopohjainen toimintatapa johtamisen ja esimiestyön kehittämiselle, yritysten väliseen yhteistyöhön sekä hyvien käytäntöjen jakamiseen.

Hanke perustui

  • osallistujien väliseen yhteistyöskentelyyn
  • toisilta oppimiseen
  • hyvien käytäntöjen jakamiseen
  • vertaiskehittämiseen.

Hankkeessa

  • painotettiin henkilöstöjohtamisen ja liiketoiminnan välisiä kytköksiä sekä esimiesten roolia.
  • vahvistettiin esimiesten valmiuksia hyödyntää esimiestyön työkaluja sekä rakentaa uusia ja innovatiivisia esimiestoiminnan käytäntöjä.
  • tunnistettiin ja otettiin käyttöön jo olemassa olevia johtamisen ja esimiestyön käytäntöjä vertaisbenchmarkingin avulla.

Hankkeen toteutus

Kaikille hankkeeseen osallistuville esimiehille yhteiset kehittämisvalmennustilaisuudet | Esimiesten vertaisryhmätoimintaa koko hankkeen ajan | Toimitusjohtajaryhmälle toteutetaan heille räätälöity vertaisryhmäprosessi | Huolella valmisteltuja yritysvierailuja, tavoitteena hyvien käytäntöjen oppiminen | Yrityskohtaisia kehittämispajoja, joissa luodaan henkilöstöjohtamisen käytännöt | Olemassa olevista ja uusista käytännöistä kootaan asiantuntijan ohjaamana yrityskohtaiset Esimiehen pelikirjat tukemaan esimiestehtävissä olevia päivittäisessä esimiestyössä.

Hankkeesta saadut kokemukset, käytänteet ja hyväksi havaitut toimintatavat koottiin yhteen ja näihin perustuen luotiin sekä kuvattiin alueellinen vertaisverkostomalli. Mallin mukaisella toiminnalla hankkeeseen osallistuneet
yritykset jatkavat verkostomaista kehittämistoimintaa hankkeen jälkeen.

TYPY-hankkeen hankepäiväkirja

Lisätietoja

Veli-Matti Kokkonen,
p. 0440 199 000,
veli-matti.kokkonen@vmkvalmennus.fi

Osallistuneet yritykset ja yhteistyössä

Piako Oy, Bovallius Palvelut Oy, KPA Unicon Oy, Lipa-Betoni Oy, Moilas Oy ja Rakennusliike U. Lipsanen Oy.

TYPY-hankkeen esite (pdf)

TYPY-hankkeen esittelyvideo (YouTube)